Naše služby

NAŠE SLUŽBY
Stálá služba – převozy zesnulých 24 hodin denně
Přepravu zesnulých z domu smutku
Převozy zesnulých po celé ČR i zahraničí
Smuteční obřady v Českém Krumlově a širokém okolí, v českobudějovickém krematoriu i po celé ČR.
Zajištění smutečního oznámení a jeho vyvěšení
Zajištění květinové výzdoby – kytice, věnce, květiny do ruky a výzdobu do rakve
Objednáme autobus pro účastníky pohřbu
Zajistíme kněze a řečníka
Převzetí oblečení pro zesnulého (obuv není nutná)
Domluvíme dechovou hudbu, varhaníka a reprodukovanou hudbu
Zajistíme výkop hrobu
Široký výběr rakví, příkrovů
Převzetí občanského průkazu zemřelého a odevzdání na příslušnou matriku (důležité pro vystavení úmrtního listu)
Převzetí kartičky pojištěnce zemřelého a odevzdání na příslušnou pojišťovnu, ukončení pojištění
Zprostředkování oznámení o úmrtí v českokrumlovském deníku
Po telefonické domluvě možnost sjednat pohřeb po pracovní době, o svátcích i o víkendech
Sjednání pohřbu přímo v rodině – pokud to Váš zdravotní stav nedovolí nebo se k nám nemáte jak dostat
Poradenské služby (pohřebné, notář, vdovský či sirotčí důchod)

CENÍK SLUŽEB K NAHLÉDNUTÍ V KANCELÁŘI
S PŘEDBĚŽNOU CENOU POHŘBU BUDETE SEZNÁMENI PŘI ZAŘIZOVÁNÍM POHŘBU.

Doplňkové služby – prodej
Kontakty na restaurace zajišťující pohoštění pro smuteční hosty
Kontakty na firmy zajišťující opravy a prodeje pomníků včetně písma
Kontakty na firmy zajišťující výrobu fotografií a rámečků na pomníky
Prodej okrasných uren
Zařízení památečního skla
Prodej šachtiček na urny

 

Reklamační řád od 22. 5. 2018

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Ve smyslu a podle ustanovení §14 odst. 1 zákona č. 643/1992 Sb.o ochraně spotřebitele ve znění předpisů pozdějších, s odkazem na občanský zákoník č. 89/2012 Sb. se poskytuje spotřebiteli (klientu) tato informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů:

(1) Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Kupujíci=spotřebitel má právu na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce www.coi.cz.

(2) V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícícm, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.