Informace při úmrtí

Jak postupovat při úmrtí blízké osoby

Při úmrtí doma nejprve zavolejte lékaře (155), který provede ohledání zesnulého a vystaví „List o prohlídce zemřelého“. Ten slouží jako průvodní doklad, bez kterého nelze provést pohřbení.  Po odchodu lékaře volejte pohřební službu. Pokud si vyberete naši, volejte 380 711 721, 602 456 370  zajistíme převoz zesnulé/ho  a sdělíme Vám veškeré potřebné informace.

Při úmrtí v nemocnici či jiném zdravotnickém zařízení provádí ohledání zesnulého příslušný ošetřující lékař, který vystaví  „List o prohlídce zemřelého“. Pracovníci zdravotnického zařízení jsou povinni  informovat rodinné příslušníky o úmrtí.

Výběr pohřební služby je pouze Vaše volba. Nikdo nemá právo nutit pozůstalé ke zvolení určité pohřební služby.
Jakékoliv provedené úkony jinou pohřební službou nejsou pro Vás nikterak zavazující. Jestliže se rozhodnete pro naši pohřební službu, zajistíme přeúčtování vzniklých nákladů.